Site Overlay

Digitale Beeld Licentie

Belangrijke informatie over de Digitale Beeld Licentie – Effectief vanaf  januari, 2020

Lees de voorwaarden zorgvuldig door! 

Dit is een onderdeel van de algemene voorwaarden die je hier terug kan vinden.

Gebruik door de klant.

De klant zal de digitale bestanden alleen gebruiken in overeenstemming met de toestemmingen in deze Digitale Beeld Licentie. De digitale bestanden van de klant zijn bovendien alleen voor persoonlijk gebruik. Hieruit volgt dat ze niet worden onderworpen aan wedstrijden, gereproduceerd worden voor commercieel gebruik of op enige wijze worden gereproduceerd door andere partijen dan de fotograaf. De herdistributie van digitale afbeeldingen is dus ten strengste verboden.

Geert Bruers Fotografie verleent de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende, persoonlijk gebruikslicentie om de media via print alleen voor niet-commercieel gebruik te reproduceren. Dit is inclusief maar niet beperkt tot herdrukken, vergrotingen, geschenken aan familie en vrienden, diashows en webpagina’s. Daar staat tegenover dat titel, eigendom, en alle rechten nu en in de toekomst van en voor de media exclusief blijven bij Geert Bruers Fotografie. Er zijn geen garanties, expliciet noch impliciet. De media worden geleverd “zoals ze zijn”.

SOCIALE MEDIA

De klant mag blogpost-links en Facebook-albums delen mits gebruik te maken van de deelfuncties en verspreiding van directe links. Alle afbeeldingen die op sociale media zijn geplaatst, vereisen een directe link of vermelding van Geert Bruers Fotografie. De klant mag de foto’s op geen enkele andere manier kopiëren, downloaden en/of vastleggen. De klant mag ook geen foto’s bijsnijden, bewerken of filters toevoegen. Dit omvat het “automatische” filter van Facebook. Als u dit doet, kunt u een boete van €200 per foto krijgen. 

Wat je wel mag doen:

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de media omvat het weergeven op persoonlijke websites en computers, maar ook afdrukken van afbeeldingen voor persoonlijk gebruik.

Wat je niet mag doen:

De klant mag de media niet:

Je mag de media niet doorverkopen, de verguning doorgeven of herdistribueren. Daartoe heeft u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf. Op de tweede plaats mag u ze niet gebruiken op welke manier dan ook, waarbij u geld of enige vorm van vergoeding ontvangt. Vervolgens mag u ze niet gebruiken in advertenties. Nog mag je ze gebruiken op op pornografische, obscene, illegale, immorele of lasterlijke wijze. Je mag ze niet gebruiken in handelsmerken, logo’s, maar ook niet in dienstmerken. Ten slotte mag je ze ook niet beschikbaar stellen om te downloaden.

Bijgevolg: Geert Bruers Fotografie noch de leveranciers van Geert Bruers Fotografie zijn aansprakelijk.voor claims van derden of incidentele, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit deze licentie of het gebruik van de Media door de klant.

LICENTIE

Alle afbeeldingen zijn eigendom van Geert Bruers Fotografie en zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen van hen mag worden gekopieerd, gebruikt of gepubliceerd voor commerciële doeleinden zonder de duidelijke toestemming van Geert Bruers Fotografie. Geert Bruers Fotografie behoudt het recht om alle afbeeldingen van de klant op de website, blogs of ander gerelateerd marketingmateriaal te gebruiken.

Contact met mij opnemen

Indien er nog vragen zijn over deze Digitale Beeld Licentie, kunt u contact met mij opnemen via de onderstaande informatie:

www.geertbruersfotografie.be

geert@geertbruersfotografie.be

0032 473 47 80 93

Copyright © 2021 Geert Bruers Fotografie. All Rights Reserved. Persoonsgegevens en Privacy Verklaring | Catch Vogue Pro by Catch Themes